Har du tidigare varit involverad i en rekryteringsprocess vet att du förmodligen att det lätt blir kostsamt, tidskrävande och kan innebära en risk för bolaget.

Detta är en vanligt förekommande orsak till att många företag väljer att anlita ett rekryteringsföretag när det är dags att vidga humankapitalet inom företaget.

Varför tar så många företag extern hjälp vid rekrytering?

  1. Det kan ta väldigt lång tid att hitta rätt kompetens. Genom att överlåta rekryteringsprocessen till ett rutinerat rekryteringsföretag frigör det istället tid att fokusera på företagets kärnverksamhet.
  2. Rekryteringsföretagen besitter ofta en stor kandidatbas och har ett brett kontaktnät, vilket bäddar för goda förutsättningar att hitta rätt person för rollen.
  3. Man kan lita på rekryteringsföretagen är experter på att identifiera den perfekta kandidaten med lång erfarenhet inom rekrytering av personal till specifika branscher och positioner.
  4. Nästan alla konsulter på ett rekryteringsföretagen är utbildade inom intervju- och urvalsteknik. Detta gör dem väldigt skickliga på att bedöma kandidaternas kompetens och lämplighet.
  5. Att ta hjälp av ett rekryteringsföretag innebär en lägre risk för kundföretaget i fråga eftersom det fulla ansvaret ligger hos rekryteringsföretaget.
  6. Den expertis och erfarenhet som finns inom rekryteringsföretaget innebär en minskad risk för felrekryteringar och allt som oftast erbjuder de vissa garantier på rekryteringen.
  7. Vid rekryteringen ingår ofta någon form av personlighetstest, vilket bäddar för att kundföretaget i ärendet får ett bättre och bredare underlag att utgå ifrån som underlättar när det är dags att välja kandidat.
  8. Ett rekryteringsföretag kan hjälpa till att analysera den nuvarande konstellationen inom företaget och enkelt avgöra vilken kompetens, samt vilka egenskaper, den nya kollegan bör ha för bästa möjliga resultat.
  9. Ofta kan rekryteringsföretagen erbjuda rådgivning och support vid lönesättning, tillgänglighet samt gällande marknadstrender.
  10. Vid sammanslagning av antalet arbetstimmar, extrakostnader och man räknar in risken för en eventuell felrekrytering, resulterar det nästan alltid att det är mer kostnadseffektivt att ta hjälp av ett rekryteringsföretag än att sköta rekryteringen på egen hand.