Där finns många särskolor i Stockholm och det är inte alltid lätt att veta vilken som passar just dig och ditt barn bäst. Alla barn är olika och allt från skolans storlek till vuxentäthet ska tas med i beräkningarna inför val av skola. Det är alltid bra att se över hur skolorna arbetar, dels ur ett pedagogiskt perspektiv men också när det kommer till ren struktur. Vad som är en trygg skolmiljö för barn med funktionsnedsättning av något slag eller autism varierar från individ till individ. En övergripande parameter brukar dock vara trygghet och engagemang från personalens sida. Genom en trygg och uppmärksam skolmiljö får dels barnet en chans att utvecklas efter sina egna förutsättningar, samtidigt som du som förälder kan slappna av med vetskapen om att allting går rätt till. När du letar efter särskola kan det vara bra att kolla på vilka de större privata aktörerna är, i många fall har dessa inte bara en utan flera skolor under sig. Denna typen av organisation är ofta bra på så vis att det blir genast mycket enklare att hitta en skola som passar för just ditt barn. Om företaget har olika utbildningsnivåer som de erbjuder är detta också ett stort plus. På så vis kan ditt barn med andra ord gå i samma bekanta miljö under hela sin skolgång. I en trygg och bra skolmiljö kan ditt barn utvecklas efter sin potential och få en socialt stimulerande vardag i en varierande miljö. Så börja leta efter skola redan idag.