After Work – eller AW, som många brukar säga – är ett sätt att umgås efter arbetet. Det är numera en relativt vedertagen term som faktiskt är svensk. Det är ingenting som kommer från vare sig USA eller England: after work är ett rakt igenom svenskt påfund. Frågar du en amerikan eller en engelsman om en AW så kommer du att mötas av ett förvirrat ansiktsuttryck; de har ingen aning om vad det skulle innebära i realiteten. 

Vad går det då ut på? Ja, en after work sker efter arbetstid och det är ett sätt att stärka banden mellan de anställda. Genom att tillsammans gå ut och dricka en öl eller ett glas vin så kan man också se varandra bortom arbetskläderna och den professionella masken som vi bär under arbetstid. 

Det inte ovanligt att se att en after work förläggs mitt i veckan. Tanken är inte att man ska bli berusad, en AW handlar om att umgås under lite friare former än vad arbetsplatsen ger tillåtelse till. 

Många klara fördelar med After Work

Det började som en fluga på 1990-talets Stockholm och numera är AW en sak som gäller för de flesta arbetsplatser och i de flesta svenska städer. Faktum är att många arbetsgivare uppmuntrar att en sådan sittning sker någon gång i månaden. En uppmuntran som exempelvis kan innebära att lite pengar skjuts till och att mat kan inkluderas.

 Det som forskning visat är nämligen att en AW för med sig fördelar in till arbetsplatsen. Kollegorna lär känna varandra på ett djupare plan, man får nya vänner, man har någonting att se fram emot och kan – genom en AW – bryta den vardagstristess som ofta infinner sig. 

Arbetsplatser som satt regelbundna after work i system har ofta en betydligt hjärtligare stämning och kollegor som är mer tillfreds både med varandra och sig själva. Viktigt att tillägga: det går utmärkt att hålla nyktra tillställningar också. Som sagt – det handlar om att umgås, inte om att bli berusad.