När det är dags att rekrytera in nya tillskott i företaget är det mycket att tänka på. Dels måste ni se till att den blivande kollegan trivs och utvecklas i sin roll och dels måste ni se till att företaget gynnas av det nya tillskottet. Några saker du alltid bör ha i åtanke, oavsett om det är en chefsposition eller en annan typ av position du ska fylla upp:

  • Analysera företagets behov: ibland kan det komma att visa sig att ni behöver rekrytera en annan profil än den ni initialt hade tänkt er. Så gör en grundlig analys innan ni påbörjar rekryteringsprocessen.
  • Kvalitetssäkra kandidaterna: se till att få en transparent bild av de kandidater som blir aktuella för den specifika tjänsten. Ett tips är att göra personlighetsbedömningar, bakgrundskontroller och tester som påvisar kompetens.
  • Rätt uppdrag till rätt kandidat: kostnaden av en felrekrytering kan bli riktigt stor. Därför krävs det att kandidaten är rätt person för rollen, men även att bolaget är rätt för kandidatena karriär och personliga utveckling. Att bibehålla talang är mer kostnadseffektivt än att rekrytera ny.

Smart rekrytering

Att rekrytera smart kan vara både tidskrävande och svårt. Det innebär ofta att ni får lägga ned mer energi på själva rekryteringen än på jobbet i sig. Därför är den smartaste vägen att gå egentligen via en rekryteringsbyrå. De är experter inom området, de vet vad som krävs för att rekrytera nya talanger och de ser till både ert företags behov och kanadidatens behov. Inte minst är detta en smart väg när det kommer till chefsrekryteringar. Det är snäppet svårare och lite mer krävande än en annan typ av rekrytering. Därför kan det vara bra att anlita en oberoende rekryteringsbyrå som ser till behoven från båda parter. Det är trots allt en kandidat som kommer att ha mycket ansvar och alla på företaget kommer att se denna person som en nyckelperson på ett eller annat sätt.