Hur ska man som företag kunna hitta rätt person för den tjänst man behöver tillsätta om det handlar om en bunt ansökningar som sträcker sig från golv till tak? Det är omöjligt att söka igenom alla dessa personer utan att selektera utifrån ganska irrelevanta kriterier. Ser CV:t konstigt ut – bort. Ingen bild – bort. Inget körkort – bort. Och så vidare. Det tar tid att rekrytera för en tjänst och många kan – som en följd av hur man agerar ovan – också missa de stora guldkornen. Därför bör man istället ta hjälp och låta ett rekryteringsföretag sköta processen.

Ett rekryteringsföretag har kunskapen och verktygen som krävs för att hitta rätt person till rätt typ av tjänst. Dessutom så har man den tid som krävs för att undersöka alla ansökningar mer noggrant; därmed så täpps även de luckorna igen.

Den stora fördelen med att anlita ett rekryteringsföretag ligger emellertid i att de ofta redan har kandidater som passar för den tjänst man behöver tillsätta. Detta förklaras dels av att man sparar tidigare ansökningar och lägger intressanta namn och personer på minnet. De kanske inte passade för tjänsten de sökte just då – men de är helt perfekta för den tjänst som ditt företag behöver tillsätta.

Du fattar det avgörande beslutet

Själva utgallringen och selekteringen sker av rekryteringsföretaget och det sparar man mycket tid på. Man är dock fortfarande kapten på skutan och man har fortfarande det sista ordet. Då de mest intressanta kandidaterna är framtagna så sker slutintervjuer.

Vid dessa så närvarar man som företagare och det är då man kan se vilken person som man anser vara bäst lämpad för jobbet i fråga. Skillnaden är att man sluppit vaska – guldklimparna är bara att plocka ur nätet.