TRP-plåt är detsamma som korrugerad eller profilerad plåt. Det är normalt sett tunnplåt som pressats så att veck har uppstått och man skiljer mellan vågkorrugerad och trapetskorrugerad plåt. Det sistnämnda, det vill säga trapetskorrugerad plåt är det som man brukar kalla för TRP-plåt. Det finns även blandningar av dessa sorter.

Historien för dessa plåttak går långt tillbaka i historien; korrugerad plåt har funnits sedan mitten av 1800-talet. Fördelen med korrugerad plåt jämfört med vanlig slät plåt är att den blir väldigt mycket styvare tvärs över korrugeringsriktningen, likt ett veckat skrivpapper som bär sig själv mellan två uppslag. Ett ovikt böjer dig i stället. TRP-plåt, eller korrugerad plåt, förekommer främst inom industribyggnation, men förekommer även vid flygplanskonstruktion.

TRP-plåt kan komma i olika färger och former och det viktigaste är att det faller dig i smaken samt är praktiskt för din byggnad. Den vanligaste trapetskorrugerade plåten, TRP, är en mer sentida produkt som så småningom trängde undan pannplåten. Den har en jämn räffling över hela ytan och är således stabilare och kan göras tunnare än pannplåten. De korrugerade plåtskivorna var billiga och enkla att lägga och blev därför mycket populära och har räddat många av landsbygdens ekonomibyggnader sedan 1940-talet. All TRP-plåt som i dag tillverkas är plastbelagd.

Det enda problemet med korrugerad plåt är att det inte spelar någon roll vilken färg som väljs, eftersom materialet som sådant ändå inte ger husets arkitektur rättvisa. Den ska snarare ses som ett temporärt skydd i renoveringssammanhang. Det är dock upp till dig vad som passar och inte passar, då skyddet som sådant är ett bra och ekonomiskt alternativ. Inte minst till industrilokaler. I sådana sammanhang spelar arkitekturen mindre roll och det kanske är till sådana byggnationer som TRP-plåt passar som allra bäst.